BẢNG GIÁ KYMDAN

  05/05/2016

 

GẶP MS. HOA:  02435588136 CHẮC CHẮN GIÁ TỐT HƠN MONG ĐỢI


THỜI GIAN KHUYẾN MÃI CÓ HẠN

I. NỆM KYMDAN DELUXE +QUÀ TẶNG HẤP DẪN 
 

100% KHUYẾN MÃI VỀ GIÁ + QUÀ TẶNG liên hệ  0903152338


 
Độ dày Kích thước Giá niêm yết (đệm + áo đệm)  GIÁ KHUYẾN MÃI
  200*220*5               25,815,000  -LIÊN HỆ:  02435588136 
0903 152 338 CHẮC CHẮN GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG 
5cm 200*200*5               23,480,000
180*200*5               21,312,000
160*200*5               18,933,000
150*190*5               16,600,000
140*200*5               16,108,000
120*200*5               13,804,000
100*200*5               11,950,000
90*200*5               11,040,000
  80*200*5                  9,061,000
Độ dày Kích thước Giá niêm yết (đệm + áo đệm)  GIÁ KHUYẾN MÃI
7.5cm 200*220*7.5               32,242,000  -LIÊN HỆ:  02435588136 
0903 152 338 CHẮC CHẮN GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG 
200*200*7.5               29,323,000
180*200*7.5               26,610,000
160*200*7.5               23,537,000
140*200*7.5               20,253,000
120*200*7.5               17,716,000
100*200*7.5               14,947,000
Độ dày Kích thước Giá niêm yết (đệm + áo đệm)  GIÁ KHUYẾN MÃI
10cm 200*220*10               38,669,000  -LIÊN HỆ:  02435588136 
0903 152 338 CHẮC CHẮN GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG 
200*200*10               35,166,000
180*200*10               31,908,000
160*200*10               28,141,000
150*190*10               25,357,000
140*200*10               24,397,000
120*200*10               21,628,000
100*200*10               17,944,000
90*200*10               16,109,000
  80*200*10               13,682,000
  Kích thước  Giá niêm yết (đệm + áo đệm)   GIÁ KHUYẾN MÃI
12,5cm 160*200*12,5               33,472,000  
Độ dày Kích thước Giá niêm yết (đệm + áo đệm)  GIÁ KHUYẾN MÃI
15cm 200*220*15               53,187,000  
200*200*15               48,366,000  -LIÊN HỆ:  02435588136 -0903 152 338 CHẮC CHẮN GIÁ TỐT HƠN MONG ĐỢI 
180*200*15               42,516,000
160*200*15               38,778,000
150*190*15               34,603,000
140*200*15               33,221,000
120*200*15               29,014,000
100*200*15               23,943,000
90*200*15               22,101,000
80*200*15               19,342,000
Độ dày Kích thước Giá niêm yết (đệm + áo đệm)  GIÁ KHUYẾN MÃI
20cm 200*220*20               70,421,000  -LIÊN HỆ:  02435588136 
0903 152 338 CHẮC CHẮN GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG 
200*200*20               64,034,000
180*200*20               58,626,000
160*200*20               51,220,000
150*190*20               46,583,000
140*200*20               45,199,000
120*200*20               38,690,000
100*200*20               31,781,000
90*200*20               29,478,000
80*200*20               25,789,000
 

 

II. Bảng giá Đệm kymdan Massage

+QUÀ TẶNG HẤP DẪN (Tấm bảo vệ  + áo đệm + Bộ khăn... )

THỜI GIAN KHUYẾN MÃI CÓ HẠN 

 

GẶP MS. HOA:  02435588136 CHẮC CHẮN GIÁ TỐT HƠN MONG ĐỢI
Độ dày Kích thước  Gía NY (Gồm đệm và áo đệm)  GIÁ ƯU ĐÃI
5 cm 80.200.5                                  11,890,000  -LIÊN HỆ:  02435588136 -0903 152 338 CHẮC CHẮN GIÁ TỐT HƠN MONG ĐỢI 
90.200.5                                  13,803,000
100.200.5                                  14,728,000
120.200.5                                  17,483,000
140.200.5                                  20,707,000
150.200.5                                  22,060,000
160.200.5                                  23,539,000
180.200.5                                  26,838,000
200.200.5                                  29,179,000
200.220.5                                  32,084,000
  Độ dầy 7.5  Gía NY (Gồm đệm và áo đệm)   GIÁ KHUYẾN MÃI 
7.5cm 100.200.7.5                                  17,718,000  -LIÊN HỆ:  02435588136 -0903 152 338 CHẮC CHẮN GIÁ TỐT HƠN MONG ĐỢI 
120.200.7.5                                  21,398,000
140.200.7.5                                  24,858,000
160.200.7.5                                  28,143,000
180.200.7.5                                  32,132,000
200.200.7.5                                  35,031,000
200.220.7.5                                  38,520,000
10cm Độ dầy 10  Gía NY (Gồm đệm và áo đệm)   GIÁ KHUYẾN MÃI 
10cm 80.200.10                                  16,437,000  -LIÊN HỆ:  02435588136 -0903 152 338 CHẮC CHẮN GIÁ TỐT HƠN MONG ĐỢI 
90.200.10                                                18,870,000
100.200.10                                                20,708,000
120.200.10                                                25,313,000
140.200.10                                                29,007,000
150.190.10                                                29,967,000
160.200.10                                                32,747,000
180.200.10                                                37,426,000
200.200.10                                                40,883,000
200.220.10                                                44,956,000
12,5 Độ dầy 12.5  Gía NY (Gồm đệm và áo đệm)   GIÁ KHUYẾN MÃI 
  160.200 .12.5                                  38,082,000  
15cm Độ dầy 15  Gía NY (Gồm đệm và áo đệm)   GIÁ KHUYẾN MÃI 
15cm 80.200.15                                  22,094,000  -'-LIÊN HỆ:  02435588136 -0903 152 338 CHẮC CHẮN GIÁ TỐT HƠN MONG ĐỢI 
90.200.15                                  24,874,000
100.200.15                                  26,713,000
120.200.15                                  32,689,000
140.200.15                                  37,821,000
150.190 15                                  39,208,000
160.200.15                                  43,391,000
180.200.15                                  48,043,000
200.200.15                                  54,357,000
200.220.15                                  59,778,000
20cm Độ dầy 20  Gía NY (Gồm đệm và áo đệm)   GIÁ KHUYẾN MÃI 
20cm 80.200.20                                  28,557,000  -'-LIÊN HỆ:  02435588136 -0903 152 338 CHẮC CHẮN GIÁ TỐT HƠN MONG ĐỢI 
90.200.20                                  32,250,000
100.200.20                                  34,543,000
120.200.20                                  42,378,000
140.200.20                                  49,805,000
150.190.20                                  51,194,000
160.200.20                                  55,817,000
180.200.20                                  64,162,000
200.200.20                                  69,741,000
200.220.20                                  76,700,00

 
 
 
 
 
Độ dày Kích thước Giá niêm yết (đệm + áo đệm)  GIÁ KHUYẾN MÃI
  200*220*5               25,815,000  -LIÊN HỆ:  02435588136 
0903 152 338 CHẮC CHẮN GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG 
5cm 200*200*5               23,480,000
180*200*5               21,312,000
160*200*5               18,933,000
150*190*5               16,600,000
140*200*5               16,108,000
120*200*5               13,804,000
100*200*5               11,950,000
90*200*5               11,040,000
  80*200*5                  9,061,000
Độ dày Kích thước Giá niêm yết (đệm + áo đệm)  GIÁ KHUYẾN MÃI
7.5cm 200*220*7.5               32,242,000  -LIÊN HỆ:  02435588136 
0903 152 338 CHẮC CHẮN GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG 
200*200*7.5               29,323,000
180*200*7.5               26,610,000
160*200*7.5               23,537,000
140*200*7.5               20,253,000
120*200*7.5               17,716,000
100*200*7.5               14,947,000
Độ dày Kích thước Giá niêm yết (đệm + áo đệm)  GIÁ KHUYẾN MÃI
10cm 200*220*10               38,669,000  -LIÊN HỆ:  02435588136 
0903 152 338 CHẮC CHẮN GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG 
200*200*10               35,166,000
180*200*10               31,908,000
160*200*10               28,141,000
150*190*10               25,357,000
140*200*10               24,397,000
120*200*10               21,628,000
100*200*10               17,944,000
90*200*10               16,109,000
  80*200*10               13,682,000
  Kích thước  Giá niêm yết (đệm + áo đệm)   GIÁ KHUYẾN MÃI
12,5cm 160*200*12,5               33,472,000  
Độ dày Kích thước Giá niêm yết (đệm + áo đệm)  GIÁ KHUYẾN MÃI
15cm 200*220*15               53,187,000  
200*200*15               48,366,000  -LIÊN HỆ:  02435588136 -0903 152 338 CHẮC CHẮN GIÁ TỐT HƠN MONG ĐỢI 
180*200*15               42,516,000
160*200*15               38,778,000
150*190*15               34,603,000
140*200*15               33,221,000
120*200*15               29,014,000
100*200*15               23,943,000
90*200*15               22,101,000
80*200*15               19,342,000
Độ dày Kích thước Giá niêm yết (đệm + áo đệm)  GIÁ KHUYẾN MÃI
20cm 200*220*20               70,421,000  -LIÊN HỆ:  02435588136 
0903 152 338 CHẮC CHẮN GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG 
200*200*20               64,034,000
180*200*20               58,626,000
160*200*20               51,220,000
150*190*20               46,583,000
140*200*20               45,199,000
120*200*20               38,690,000
100*200*20               31,781,000
90*200*20               29,478,000
80*200*20               25,789,000

 

 • Trụ sở chính: 404 Nguyễn Trãi - P Thanh Xuân Trung - Q Thanh Xuân - TP Hà Nội
 • Điện thoại: 0243.558.0169 - 0912.152.338 - 0903.152.338
 • Email: 404nguyentrai@gmail.com
 • Website:http://tongdailydemcaosu.vn

Chi nhánh 2: 184 Nguyễn Xiển - P Hạ Đình - Q Thanh Xuân - TP Hà Nội

 • Điện thoại: 0243.225.2446 - 0912.152.338 - 0903.152.338
 • Email: 404nguyentrai@gmail.com
 • Website: http://tongdailydemcaosu.vn

Bình luận

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN KHIẾU

 • Trụ sở chính: 404 Nguyễn Trãi - P Thanh Xuân Trung - Q Thanh Xuân - TP Hà Nội
 • Điện thoại: 0243.558.0169 - 0912.152.338 - 0903.152.338
 • Email: 404nguyentrai@gmail.com
 • Website:http://tongdailydemcaosu.vn và http://tongdailydemcaosu.com
 • Chi nhánh 2: 184 Nguyễn Xiển - P Hạ Đình - Q Thanh Xuân - TP Hà Nội
 • Điện thoại: 0243.225.2446 - 0912.152.338 - 0903.152.338
 • Email: 404nguyentrai@gmail.com
 • Website: http://tongdailydemcaosu.vn và http://tongdailydemcaosu.com